Exempel på några av våra projekt

 

Operativt ansvar för genomförande av större avyttringsprojekt

(Pågående 2012)

Top Office driver på uppdrag av HSB Stockholm sedan år 2008 ett strategiskt avyttringsprojekt avseende kommersiella bostadsrätter i enskilda bostadsrättsföreningar. Genom projektet har ett drygt åttiotal bostadsrättslokaler överlåtits till föreningar, hyresgäster eller externa intressenter.

Inom ramen för projektet prövas även möjligheterna att konvertera butikslokaler till bostäder. Ambitionen är att initiera intressanta fastighetsutvecklingsprojekt i syfte att tillskapa nya attraktiva bostäder.

Ett första konverteringsprojekt är nu slutfört genom sommarens lyckade försäljning av  5 nya bostadsrättslägenheter i Årsta.

I bostadsrättsföreningen Siljan i Årsta i Stockholm genomfördes, efter en överlåtelse till en extern entreprenör, under våren en konvertering av f.d. butikslokaler till bostäder. Genom projektet har 5 nya bostäder tillskapats i föreningen. HSB Stockholm ser för sin del bostadskonverteringen som ett intressant fastighetsutvecklingsprojekt som kan utgöra förebild för liknande projekt i andra föreningar.

Top Office har inom ramen för projektet svarat för samordningen mellan HSB Stockholm och den lokala bostadsrättsföreningen, evakuering av lokalhyresgäster, myndighetskontakter samt på HSB:s uppdrag hanterat överlåtelsen till den externa exploatören.


Etablering av centrum för visumhantering

(Q1 2012 )

På uppdrag av hyresvärden, Brf Nya Klara, har Top Office förmedlat en butikslokal i city för visumhantering. Hyresgästen är ett särskilt serviceföretag som bildats exklusivt för att hantera visumfrågor för Ryssland.

Top Office har inom ramen för uppdraget samordnat samtliga kontakter och förhandlingar mellan hyresgästen och hyresvärden.


Förtida avveckling av kontorslokaler

(Hela 2011)

På uppdrag av hyresgästen, konferensföretaget IQPC och i samarbete med hyresvärden Brf Nya Klara har företagets löpande hyreskontrakt förmedlats till ny hyresgäst. Till grund för uppdraget låg att IQPC, med verksamhet i USA, Europa, Asien och Australien, beslutat avveckla sin verksamhet i Stockholm och samtidigt önskade avsluta sitt hyresengagemang.

Top Office har inom ramen för uppdraget hanterat kontrakts- och ombyggnadsfrågor samt samordnat samtliga kontakter och förhandlingar mellan frånträdande och tillträdande hyresgäster samt hyresvärden.


Nytt Bageri & Konditori på Södermalm

(Våren 2011)

Genom ett uthyrningsuppdrag för Brf Åsöterassen kommer ett nytt bageri och konditori att öppnas på Åsögatan 104 på Södermalm. Bakom nyetableringen står företaget Nybergs Konditori, som tidigare drivit verksamhet i Vasastaden. Bageriet kommer att öppna till den kommande påskhelgen.


Motionsföretaget Curves till Kungsholmen

(Våren 2011)

Genom ett nyligen genomfört tenant representation-uppdrag åt Hundens Hus AB har vi i samarbete med hyresvärden Brf Brobyggaren 5 skapat förutsättningar för en nyetablering av motionsföretaget Curves på Kungsholmen. Bakom varumärket Curves står företaget Motionsinvestera Kungsholmen AB. Verksamheten planeras starta i maj 2011.

Top Office har i projektet hanterat kontrakts- och ombyggnadsfrågor samt medverkat i förhandlingar med hyresvärden.


 
Vi hjälper gärna dig med dina speciella önskemål »