Top Tenant Representation


Vi hjälper dig med hyresförhandlingar och uppsägning av hyreskontrakt

Vår huvudinriktning är att företräda hyresgäster i relationen till fastighetsägare och hyresvärdar. Ett arbetsfält som ökar allt mer inom lokal- och hyresmarknaden. För oss är detta vårt viktigaste uppdragsområde och vi har valt att tillhandahålla våra tjänster under ett eget namn – Top Tenant.

Är du hyresgäst?  

Lokalhyresmarknaden domineras av professionella aktörer i form av fastighetsägare med bred kompetens om lokalmarknaden och hyressättningen. De flesta hyresgäster saknar motsvarande kunskaper och kan därför behöva rådgivning i sina kontakter med hyresvärdarna.

Hyresrelationen regleras dessutom av ett komplext regelverk i form av hyreslagstiftningen, där hyresvärden oftast har den bästa kompetensen.

Att hyra sin verksamhetslokal är för de flesta företag en ändamålsenlig lösning eftersom det innebär att lokalens storlek och läge med hänsyn till verksamhetsutvecklingen kan anpassas över tiden. Ibland uppstår ett behov av en ny och mer ändamålsenlig lokal och därmed ofta en tidsödande process för att söka den nya lokalen. Till detta skall läggas själva kontraktshanteringen.

Vad kan vi göra för dig?

Vi har tidigare arbetat med att företräda fastighetsägare, antingen som anställda eller som anlitade konsulter. Efter mer än 30 års erfarenhet har vi därför fått god insikt i hur fastighetsägare och hyresvärdar tänker och fungerar. När vi istället företräder hyresgäster genom s.k. tenant representation kan vi utnyttja all den samlade erfarenheten till att skapa de bästa möjliga villkoren för ditt nya hyresavtal.

Våra tjänster

Vi företräder hyresgäster i samband med lokal- och kontraktsförändringar samt förhyrningar. Vi kan erbjuda följande tjänster;

  • Allmän hyresrättslig och fastighetsekonomisk rådgivning
  • Sökuppdrag för företag och organisationer
  • Upprättande av lokalprogram i samverkan med uppdragsgivaren
  • Upprättande av lokalhyreskontrakt
  • Granskning av hyreskontrakt
  • Hyres- och kontraktsförhandlingar
  • Framtagning av referensobjekt inför hyresförhandlingar
  • Rådgivning och hantering av uppsägningar

Vi har bred erfarenhet av lokalhyresmarknaden och erbjuder hög kompetens i genomförda uppdrag.

Vi arbetar alltid i nära och förtroendefullt samarbete med våra uppdragsgivare.

Kontakta oss så berättar vi hur vi kan hitta en anpassad lösning för era behov.

 

image