Transaktioner

För uppdragsgivarens räkning förmedlar vi kommersiella fastigheter för såväl köp som försäljning. Företrädesvis i affärer ”off market” och under stor sekretess.

Exempel på arbetssteg enligt följande:

  • Identifikation av förvärvsobjekt
  • Identifikation av marknad för aktuellt försäljningsobjekt
  • Upprättande av försäljningsprospekt
  • Myndighetskontakter och planfrågor
  • Värdering
  • Marknadsföring
  • Intressentbearbetning
  • Förhandlingar
  • Due Diligence
  • Upprättande av köpehandlingar

I enlighet med god mäklarsed utförs arbetet på ett professionellt och omsorgsfullt sätt samt när uppdragsgivaren så önskar, med full diskretion.

Genom ett större samarbetsprojekt med HSB Stockholm har vi sedan år 2008 förmedlat ett 60-tal kommersiella bostadsrättslokaler till enskilda föreningar och hyresgäster. Denna erfarenhet gör oss till något av specialister på denna typ av överlåtelser. Avyttringsprojektet pågår fortfarande och omfattar för närvarande ytterligare ett 40-tal kommersiella bostadrätter.

image